Başladığımız her proje bizim için aynı derecede önemlidir, büyüğü ile küçüğü ile. Her zaman aynı titizlikte hizmet verebilmek temel ilkelerimizdendir. İş planımızı aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.
 • Projeye Uygun İş Gücünün ve Eleman Analizinin Yapılması
 • Şantiye Organizasyonunun Yapımı ve Kurulumu
 • Satın Alma esaslarına uygun Metrajların Çıkartılması
 • Şantiyedeki diğer İş Birimleri ile Koordinasyonun Oluşturulması
 • Projenin Detay Çizimlerinin Hazırlanması
 • Alternatif Çözümlerin Hazırlanıp İş Verene Sunumu
 • Kontrol ve Denetim
 • Araç-Gereç, Alet-Edavat Temini
 • İdare ve Lojistik
 • Sistem Testlerinin Yapılması ve Ayarları
 • Eğitim Hizmetleri
 • As-Build Projelerin Hazırlanması ve Sunumu
 • İşletme ve Bakım Talimatlarının Hazırlanarak Sunumu