GenelToz Toplama Sistemlerinin Çalışma Prensipleri Nedir?

17 Eylül 2020by admin0
https://www.havalandirmasistemleriservisi.net/wp-content/uploads/2020/09/Toz-Toplama-Sistemleri.jpg

Fabrikalar, tesisler, üretim atölyeleri gibi mekânlar da çalışan insanların genel olarak koruyucu maske ile çalışmasına sebebiyet veren duman, buhar, gaz gibi maddeler insan sağlığını kötü etkileyebilir. Toz toplama sistemleri, genel olarak bu ortamlarda kullanılan, 2 mikrondan daha büyük, geri dönüştürme işlemine tabii olan veya atık olan toz parçacıklarının hemen hemen hepsini seri ve verimli bir şekilde filtrelemeye, bir yerde toplanmasını sağlayan aletlerdir. Toz ile yüklü olan hava, hava akımından daha ağır olan partiküllerin bulunduğu bölümlere girerken, daha hafif olan parçacıklar hava akımında sıkışarak filtre torbalarına yükselir. Yükselen bu hava filtre torbalarından geçerken, tozlar ise filtre torbaların dış tarafında toplanır, tozlardan arındırılan bu hava, toplayıcının üzerinden ortama aktarılır. Aralıklar ile sıkıştırılan ve yüksek bir basınca sahip olan hava püskürtme venturisinden geçerek kuvvetli bir hava akışı oluşturur. Oluşan bu hava akımı torbalara ters çevirir, bu çevirme olayı ile torbanın uzunluğu aşılarak torbanın dışarıya doğru bükülmesine neden olan bir şok dalgası üretir. Bu yöntem ile torba içerisinde bulunan hava akışı, ufak bir süre için ters çevrilir ve toz toplayıcı alet boyunca sabit hava akışı şartlarına neden olur. Bu toz filtreleme sistemi aynı anda havayı temizlemeye de yarar. Sistem manuel olarak ayarlanabilen zamanlayıcı ile kontrol edilebilir, bu zamanlayıcı ile istenilen zamanda sistemin devreye girmesini sağlanabilir.

Toz Toplama Sistemleri

Toz toplama sistemleri, kullanılacak ortama göre seçilmelidir; emiş gücü, filtreleme kalitesi gibi özellikler göz önünde tutulmalıdır. Kömür tozu üreten bir ortam ile kimyasal gaz salınımı olan bir ortamın kullanacağı sistemler farklı özelliklerde olmalıdır. Toz parçacıklarının şekil veya boyutları, tozların nasıl toplanacağı veya nasıl filtreleneceğini önemli ölçüde etkilemektedir, partiküllerin yok edilme verimliliği, ortamdaki havanın sıcaklığı, hava akışındaki nem oranı ve içeriği gibi özelliklere de dikkat etmek gerekir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonBİZİ ARAYIN